Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Το μέσο μικτό εκκλησακια εξωτερικου χωρου τιμεσ σκαπιτσαριστα μισθολογικό κόστος εσωτερικη διακοσμηση σπιτιου με πετρα μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις επενδυσεις με πετρα οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών επενδυση τοιχου με πετρα εξωτερικου χωρου είναι 2.446,61 ευρώ, spitia me petra ενώ το αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων…”

Δείτε τον μέσο μισθό στο υπουργείο Οικονομικών Πλάκες και Πέτρες Πηλίου

Το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών είναι 2.446,61 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εκτιμάται σε 1.591,88 ευρώ

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, διαβιβάζει στη Βουλή τους Ειδικούς Φορείς και

τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του Προϋπολογισμού Εξόδων του υπουργείου

Οικονομικών, που βαρύνονται με μισθολογικές δαπάνες υπηρεσιών

(ανεξάρτητα αν υπάγονται στην οργανωτική του δομή) ή επιχορηγήσεις

φορέων καθώς και τους φορείς που χορηγούν οικονομικά στοιχεία στο

υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που δεν επιχορηγούνται από τον

προϋπολογισμό του. Διαβιβάζονται, επίσης, στοιχεία για το μικτό

μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού.

Πάντως, ο κ.

Στουρνάρας αποσαφηνίζει ότι τα χορηγούμενα μισθολογικά στοιχεία αφορούν

στο μικτό μισθολογικό κόστος (που συμπεριλαμβάνει τις κρατήσεις των

εργαζομένων για τους κλάδους της κύριας και επικουρικής σύνταξης, τις

κρατήσεις για την υγειονομική κάλυψη, την προκαταβολή φόρου και τις

ειδικές εισφορές αλληλεγγύης). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο μικτό

μισθολογικό κόστος μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις οργανικές

μονάδες του υπουργείου Οικονομικών είναι 2.446,61 ευρώ, ενώ το

αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών

και φορολογικών κρατήσεων εκτιμάται σε 1.591,88 ευρώ.

Το μέσο

μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού, των υπηρεσιών και

φορέων που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον προϋπολογισμό

Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών είναι, για τους μονίμους υπαλλήλους:

Υπάλληλος ΠΕ : 2.499,57 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.379,30 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ: 2.412,83 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: 2.108 ευρώ

Στην ίδια κατηγορία, για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Υπάλληλος ΠΕ: 2.608,38 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.513,32 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ:2.296,36 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: 1.164,25 ευρώ

Ανά εργασιακό καθεστώς το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Μόνιμοι υπάλληλοι: 2.480 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου: 1.830 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου: 1.535 ευρώ

Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα: 1.931 ευρώ

Ειδικά

για το μικτό μισθολογικό κόστος ανά υπηρεσία και φορέα που βαρύνουν

άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου

Οικονομικών, διαβιβάστηκε πίνακας που δείχνει ότι:

– Στις

οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και του ΝΣΚ, ο αριθμός

προσωπικού είναι 16.567 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.446,61 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.887,46 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ο αριθμός προσωπικού είναι 84 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.696,43 ευρώ.

Στο

πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης ο αριθμός προσωπικού

είναι τέσσερις υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.825 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας, ο αριθμός προσωπικού είναι έξι άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.460 ευρώ.

Στο

πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο αριθμός προσωπικού

είναι 10 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.440 ευρώ.

Στο

πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια

Τηλεόραση, ο αριθμός προσωπικού είναι επτά υπάλληλοι και το μέσο μικτό

κόστος είναι 1.750 ευρώ.

Στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, υπηρετούν 12 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 837,57 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ο αριθμός προσωπικού είναι 493 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.072 ευρώ.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 και το μέσο κόστος είναι 2.051,82 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ο αριθμός προσωπικού είναι 18 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.178,44 ευρώ.

Ο

κ. Στουρνάρας αποστέλλει επίσης το μικτό μισθολογικό κόστος ανά

εποπτευόμενο φορέα που επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό Εξόδων του

υπουργείου Οικονομικών ή χορηγεί οικονομικά στοιχεία, παρόλο που δεν

επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του. Από τη σύγκριση των στοιχείων

προκύπ ΤΕΙ ότι στην Επιτ ροπή Κεφαλαιαγοράς υπάρχει το υψηλότερο μέσο

μικτό κόστος. Ειδικότερα αναφέρονται:

Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: προσωπικό 267 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.136,16 ευρώ.

Ελληνική Στατιστική Αρχή: προσωπικό 811 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.386,69 ευρώ.

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): υπηρετούν 384 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.478,97 ευρώ.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτ ροπή (ΟΚΕ): υπηρετούν 10 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.284,91 ευρώ.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ): υπηρετούν 17 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.911,38 ευρώ.

Ασφαλιστικό

Κεφάλαιο αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): το σύνολο του προσωπικού του

υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και το ΑΚΑΓΕ εποπτεύεται από τα

υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Βαρβάκειο Ίδρυμα: έχει τρία άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.315,06.

Διώρυγα Κορίνθου ΑΕ: ο αριθμός προσωπικού είναι 82 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.991,07 ευρώ.

Ελληνικές Αλυκές: έχει προσωπικό 37 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.841,75 ευρώ.

ΕΑΒ: έχει 1.390 άτομα, προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.755,06 ευρώ.

ΕΛΒΟ: έχει προσωπικό 365 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.882,76 ευρώ.

Επιτ ροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων: έχει προσωπικό 28 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.114,43 ευρώ.

Επιτ ροπή Κεφαλαιαγοράς: έχει προσωπικό 154 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 3.445,23 ευρώ.

Επιτ ροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου: έχει προσωπικό επτά άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.396,52 ευρώ.

Επιτ ροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: έχει 18 άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος 2.147 ευρώ.

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων: έχει 13 άτομα, προσωπικό και μέσο μικτό κόστος 2.732,85 ευρώ.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: έχει 357 άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.231,28 ευρώ.

Mηχανισμό παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών συγκροτεί ο Στουρνάρας

Στη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, όπως προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο, με την οποία ζητούσε από κάθε υπουργείο να διαβιβάσει στοιχεία για τον μέσο μισθό των υπαλλήλων και στοιχεία για τους φορείς εποπτείας τους.

Εκτός από τα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού φορέων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας ενημερώνει τη Βουλή ότι «το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων που υπάγονται στη Γενική κυβέρνηση, βάσει δημοσιολογιστικών διατάξεων, επιδιώκει αφενός, τη σταδιακή ένταξη της πληρωμής αποδοχών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και, αφετέρου, τη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης με τη μηχανογραφική λήψη και επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων όλων των Φορέων της Γενικής κυβέρνησης».

Για την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει πάντως ότι η αντιπαραβολή του μισθολογικού κόστους του εκάστοτε δημόσιου φορέα με όσα προβλέπονται για τους βασικούς μισθούς και τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού κατά κατηγορία υπαλλήλων, πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011, που αφορούν στη σταδιακή κατανομή των μισθολογικών μειώσεων κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο κ. Στουρνάρας σπεύδει, εξάλλου, να επισημάνει στον βουλευτή της ΝΔ που είχε καταθέσει την ερώτηση ότι το υπουργείο Οικονομικών, λόγω του επιτελικού του ρόλου στη χάραξη και εκτέλεση οικονομικής πολιτικής του Κράτους, συλλέγει και τηρεί οικονομικά στοιχεία, εκτός από τις υπηρεσίες και τα όργανα που υπάγονται στην οργανωτική δομή του και για μια σειρά υπηρεσιών και λοιπών φορέων (συλλογικά όργανα, ανεξάρτητες αρχές, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες), ανεξάρτητα αν αυτά υπάγονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και αν βαρύνουν τον προϋπολογισμό Εξόδων του.

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου

source: http://www.protothema.gr/economy/article/328374/deite-ton-meso-mistho-sto-upourgeio-oikonomikon-/
Πλάκες και Πέτρες Πηλίου…

Hit enter to search or ESC to close