Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Στοιχεία για το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος στο υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς εποπτείας του Στη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών……

Στα σκαριά μηχανισμός παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Στόχος του υπουργείου Οικονομικών ο έλεγχος εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου

Στοιχεία για το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος στο υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς εποπτείας του Στη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, όπως προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο, με την οποία ζητούσε από κάθε υπουργείο να διαβιβάσει στοιχεία για τον μέσο μισθό των υπαλλήλων και στοιχεία για τους φορείς εποπτείας τους.

Εκτός από τα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού φορέων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας ενημερώνει τη Βουλή ότι «το υπουργείο Οικονομικών, δαπεδο εξωτερικου χωρου στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων που υπάγονται στη Γενική κυβέρνηση, πλακεσ καρυστου τιμη βάσει δημοσιολογιστικών διατάξεων, επιδιώκει αφενός, τη σταδιακή ένταξη της πληρωμής αποδοχών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και, αφετέρου, τη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης με τη μηχανογραφική λήψη και επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων όλων των Φορέων της Γενικής κυβέρνησης».

Για την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, πετρα τοιχου εξωτερικου χωρου ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει πάντως ότι η αντιπαραβολή του μισθολογικού κόστους του εκάστοτε δημόσιου φορέα με όσα προβλέπονται για τους βασικούς μισθούς και τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού κατά κατηγορία υπαλλήλων, πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011, που αφορούν στη σταδιακή κατανομή των μισθολογικών μειώσεων κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο κ. Στουρνάρας σπεύδει, εξάλλου, να επισημάνει στον βουλευτή της ΝΔ που είχε καταθέσει την ερώτηση ότι το υπουργείο Οικονομικών, λόγω του επιτελικού του ρόλου στη χάραξη και εκτέλεση οικονομικής πολιτικής του Κράτους, συλλέγει και τηρεί οικονομικά στοιχεία, εκτός από τις υπηρεσίες και τα όργανα που υπάγονται στην οργανωτική δομή του και για μια σειρά υπηρεσιών και λοιπών φορέων (συλλογικά όργανα, ανεξάρτητες αρχές, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες), ανεξάρτητα αν αυτά υπάγονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και αν βαρύνουν τον προϋπολογισμό Εξόδων του.

Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή

Ο υπουργός Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή τους Ειδικούς Φορείς και τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του Προϋπολογισμού Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών, που βαρύνονται με μισθολογικές δαπάνες υπηρεσιών (ανεξάρτητα αν υπάγονται στην οργανωτική του δομή) ή επιχορηγήσεις φορέων καθώς και τους φορείς που χορηγούν οικονομικά στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που δεν επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό του. Διαβιβάζονται, επίσης, στοιχεία για το μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού.

Πάντως, ο κ. Στουρνάρας αποσαφηνίζει ότι τα χορηγούμενα μισθολογικά στοιχεία αφορούν στο μικτό μισθολογικό κόστος (που συμπεριλαμβάνει τις κρατήσεις των εργαζομένων για τους κλάδους της κύριας και επικουρικής σύνταξης, τις κρατήσεις για την υγειονομική κάλυψη, την προκαταβολή φόρου και τις ειδικές εισφορές αλληλεγγύης). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών είναι 2.446,61 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εκτιμάται σε 1.591,88 ευρώ.

Προσωπικό Υπηρεσιών και Φορέων που βαρύνουν άμεσα τον προϋπολογισμό του υπουργείο Οικονομικών

Το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού, των υπηρεσιών και φορέων που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών είναι, για τους μονίμους υπαλλήλους:

Υπάλληλος ΠΕ : 2.499,57 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.379,30 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ: 2.412,83 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: 2.108 ευρώ

Στην ίδια κατηγορία, για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Υπάλληλος ΠΕ: 2.608,38 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.513,32 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ:2.296,36 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: πλακα πεζοδρομιου σκρουτζ 1.164,25 ευρώ

Ανά εργασιακό καθεστώς το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Μόνιμοι υπάλληλοι: 2.480 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου: 1.830 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου: κυβολιθοι καβαλας τιμες 1.535 ευρώ

Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα: 1.931 ευρώ

Ειδικά για το μικτό μισθολογικό κόστος ανά υπηρεσία και φορέα που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών, διαβιβάστηκε πίνακας που δείχνει ότι:

– Στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και του ΝΣΚ, ο αριθμός προσωπικού είναι 16.567 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.446,61 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.887,46 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ο αριθμός προσωπικού είναι 84 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.696,43 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης ο αριθμός προσωπικού είναι τέσσερις υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.825 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας, σαλονια με πετρα ο αριθμός προσωπικού είναι έξι άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.460 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο αριθμός προσωπικού είναι 10 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.440 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση, ο αριθμός προσωπικού είναι επτά υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.750 ευρώ.

Στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, υπηρετούν 12 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 837,57 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ο αριθμός προσωπικού είναι 493 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.072 ευρώ.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 και το μέσο κόστος είναι 2.051,82 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, πλακες βολος ο αριθμός προσωπικού είναι 18 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.178,44 ευρώ.

Ο κ. Στουρνάρας αποστέλλει επίσης το μικτό μισθολογικό κόστος ανά εποπτευόμενο φορέα που επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών ή χορηγεί οικονομικά στοιχεία, παρόλο που δεν επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του. Από τη σύγκριση των στοιχείων προκύπ ΤΕΙ ότι στην Επιτ ροπή Κεφαλαιαγοράς υπάρχει το υψηλότερο μέσο μικτό κόστος. Ειδικότερα αναφέρονται:

Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: προσωπικό 267 άτομα, πλακεσ καρυστου τετραγωνισμενεσ τιμεσ μέσο μικτό κόστος 2.136,16 ευρώ.

Ελληνική Στατιστική Αρχή: προσωπικό 811 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.386,69 ευρώ.

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): υπηρετούν 384 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.478,97 ευρώ.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτ ροπή (ΟΚΕ): σκεπη κοστοσ υπηρετούν 10 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.284,91 ευρώ.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ): υπηρετούν 17 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.911,38 ευρώ.

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): το σύνολο του προσωπικού του υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και το ΑΚΑΓΕ εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Βαρβάκειο Ίδρυμα: έχει τρία άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.315,06.

Διώρυγα Κορίνθου ΑΕ: πέτρα για χτίσιμο ο αριθμός προσωπικού είναι 82 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.991,07 ευρώ.

Ελληνικές Αλυκές: έχει προσωπικό 37 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.841,75 ευρώ.

ΕΑΒ: έχει 1.390 άτομα, προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.755,06 ευρώ.

ΕΛΒΟ: έχει προσωπικό 365 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.882,76 ευρώ.

Επιτ ροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων: έχει προσωπικό 28 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.114,43 ευρώ.

Επιτ ροπή Κεφαλαιαγοράς: έχει προσωπικό 154 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 3.445,23 ευρώ.

Επιτ ροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου: έχει προσωπικό επτά άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.396,52 ευρώ.

Επιτ ροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: πλακεσ πεζοδρομιου πρακτικερ έχει 18 άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος 2.147 ευρώ.

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων: έχει 13 άτομα, προσωπικό και μέσο μικτό κόστος 2.732,85 ευρώ.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: έχει 357 άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.231,28 ευρώ.

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

Πλάκες και Πέτρες Πηλίου

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/608474/sta-skaria-mihanismos-parakolouthisis-misthologikon-dapanon/
Πλάκες και Πέτρες Πηλίου…

Hit enter to search or ESC to close